Public Audio Recording Software for Recording World Sounds

Gingerblue Music Recording Software

Denne uken har jeg sendt min Master-oppgave som jeg har arbeidet med i 21 måneder og skrevet på 22 uker til graden

Master in Electrical Engineering, Informatics and Technology

ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo (5. februar 2022)

https://www.oleaamot.no/uio/master/Aamot,2022.pdf

og sendt oppgaven til trykking på Reprosentralen ved UiO.

Jeg fikk karakteren C på Bachelor-oppgaven i Elektronikk og IT ved Oslo Met av tidligere universitetslektor Tobias Andersen.

https://www.oleaamot.no/omu/bachelor/Aamot,2020.pdf

Programmene gjør det som jeg beskriver i oppgavene på hardware fra Hewlett Packard, Lenovo og Apple.

Her er fra introduksjonen på norsk (som jeg ble oppmerksom at en skulle skrive på NRK Debatten):

 https://www.oleaamot.no/uio/master/Aamot,2022.pdf

 side 1

 Introduksjon

 I den første implementasjonen av grafisk lydopptaksprogramvare for
 Multiple-Location Audio Recording, applikasjonen GNOME Gingerblue
 versjon 3.0.1, som en applikasjon utgitt under åpen
 kildekode-lisens, kan vi reprodusere lydbølger i det hørbare
 spekteret for menneskelige lydopptak og lytting med tid-rom-frekvens
 notasjon.

 Vi benytter prinsippene for å prosessere signalene som er motivert
 av de prosessene som er involvert i lytting.

 En representasjon av lydsignalene hvor vi har tilgang til både tid
 og frekvensinformasjonen er et godt motivert valg.

 Tids- og frekvensdomenet er et sånt domene, og det er vanligvis
 valgt i lydsignalprosessering.

 Vi ønsker imidlertid å legge til de ekstra funksjonene til
 domenenavnsystemet med DNS-informasjon om vertsdatamaskinen for å
 kommentere den fullstendige stedsrepresentasjonen med den unike
 tid-romfrekvensdomenerepresentasjon av hele lydsignalet i
 Multiple-Location Audio Recording, motivasjonen i denne oppgaven.

 Takk til Professor Sverre Holm ved Fysisk institutt og Dr. Wolfgang
 Leister ved Norsk Regnesentral som motiverte meg til å skrive
 dataprogrammene GNOME Internet Radio Locator
 (http://www.gnomeradio.org/) og GNOME Gingerblue
 (http://www.gingerblue.org/) etter at jeg fulgte seminarene
 Multimedia Coding and Transmission og Multimedia Coding and
 Applications ved Norsk Regnesentral (http://www.nr.no/) i 2004 som
 senere ble til INF5080 og INF5081 ved Institutt for informatikk
 (http: //www.ifi.uio.no/) ved Universitetet i Oslo
 (http://www.uio.no/).

 Ole Kristian Aamot, Oslo, 23. november 2021.

Det som er nytt er at jeg har lagt til DNS-informasjon i metadataene om verten som har spilt inn lydopptaket i filene for Multiple-Location Audio Recording, publisert XSPF liste og HTML dokument for avspilling.